Privacyverklaring

Voor het vervullen van onze taken als regionaal netwerkbedrijf kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Tegelijkertijd vinden we dat iedereen recht heeft op privacy. Daarom gaan we zorgvuldig en integer met persoonsgegevens om en zijn we open en eerlijk over wat we met uw gegevens doen. In deze privacyverklaringen leest u precies welke persoonsgegevens we van onze klanten en zakelijke relaties verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.

Heeft u een vraag en kunnen wij die niet voldoende beantwoorden of zoekt u een deskundige die kan bemiddelen tussen u en Cogas? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat we onzorgvuldig met uw persoonsgegevens zijn omgegaan. Of omdat u inzage in of correctie van uw persoonsgegevens heeft aangevraagd, maar niet tevreden bent met onze reactie. Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Hij houdt toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming door Cogas. De FG is te bereiken via mailadres: info@cogas.nl of per post aan: Cogas, t.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 71, 7600 AB Almelo.

Privacy verklaring voor klanten

Lees hier de Privacyverklaring voor klanten 
Lees de bijlage verwerkingen klanten

Privacy verklaring voor zakelijke relaties

Lees hier de Privacyverklaring voor zakelijke relaties 
Lees de bijlage verwerkingen zakelijke klanten

Verbind met Cogas