De Warmtewet stelt regels ten aanzien van het toekennen van compensatie in geval van een ernstige storing in de levering van warmte. deze zijn verder uitgewerkt in een model compensatieregeling warmte die door Energie Nederland is opgesteld. Cogas hanteert bij ernstige storingen deze regeling. Deze regeling vind je ook op onze website https://cogas.nl/voorwaarden-c....

De Warmtewet verplicht ons alle storingen te registreren. Je hebt recht op een vergoeding als het een ernstige storing betreft die langer duurt dan 24 uur.
Per verbruiker is er een compensatievergoeding van 35,- euro bij een ernstige storing van 8 tot 12 uur, vermeerderd met 20,- euro voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur. De storing eindigt wanneer de warmtelevering voor de klanten weer is hersteld. Als je recht hebt op een compensatie dan hoef je hiervoor zelf geen contact op te nemen. Je ontvangt automatisch bericht van ons.

Heb ik recht op compensatie?