De berekening van de warmteprijs is vastgelegd in de Warmtewet. De Warmtewet gaat uit van maximumtarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De maximumtarieven gelden uitsluitend voor aansluitingen tot en met 100 kW. Dit zijn over het algemeen huishoudens en klein zakelijke verbruikers. Voor aansluitingen groter dan 100 kW (grootzakelijke verbruikers) gelden de maximumtarieven van de Warmtewet niet.

Het tarief is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Vaste kosten warmte voor verwarming en eventueel warm water: de ACM maakt een onderscheid tussen een tarief voor warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater en een tarief voor alleen ruimteverwarming. De ACM stelt het maximale vastrechttarief vast.
  • Verbruik warmte (variabele kosten): de ACM maakt een onderscheid tussen een tarief voor warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater en een tarief voor alleen ruimteverwarming. De ACM stelt het maximale variabel tarief vast.
  • Meettarief warmte: de ACM stelt het maximale meettarief voor warmte vast.
  • Huur afleverset verwarming: indien u een afleverset huurt van Cogas, brengt Cogas hiervoor een huurtarief in rekening. Indien de afleverset tevens een warmtewisselaar (van Cogas) bevat, brengt Cogas aanvullende kosten voor de huur van deze warmtewisselaar in rekening. Daarnaast brengt Cogas aanvullende kosten in rekening indien het vermogen m.b.t. ruimteverwarming groter is dan 25 kW. Dit extra vermogen is meestal alleen van toepassing bij (klein)zakelijke verbruikers.
    De maximale tarieven voor de huur van de afleverset, en eventuele warmtewisselaar en/of het vermogen boven 25 kW, worden jaarlijks vastgesteld door de ACM.

Korting prijsplafond: De overheid heeft voor heel 2023 een prijsplafond voor warmte ingesteld. Dat houdt in dat je tot en met een verbruik van 37,00 GJ voor warmte een vast tarief betaalt van Euro 47,38 per GJ. Als je meer verbruikt betaal je het door Cogas vastgestelde tarief. Het verschil tussen beide tarieven wordt als korting op jouw factuur getoond. Dit is volgens de door de overheid vastgestelde regels