Dit kan komen doordat dat wij het nieuwe voorschot berekenen over het daadwerkelijke verbruik van het afgelopen jaar vermenigvuldigd met de nieuwe (eventueel hogere) tarieven. We nemen uiteraard het door de overheid ingestelde prijsplafond mee.

Wil je het voorschot wijzigen? Mail dan naar info@cogasduurzaam.nl onder vermelding van jouw contactgegevens en debiteurnummer. Dit voorjaar krijg je toegang tot een eigen Cogas-omgeving: ‘Mijn Cogas’. Je kunt hier gemakkelijk zelf het voorschot aanpassen.