Warmtewet

Geldt de vergoeding van storingen voor alle aansluitingen?
Heb ik recht op compensatie?

Heb je met een storing te maken gehad en denk je dat je mogelijk in aanmerking komt voor een compensatie, check dan of je aan de voorwaarden voldoet en hoe een compensatie uitgekeerd wordt.

Lees meer
Valt de levering van koude ook onder de Warmtewet?
Wie houdt toezicht op de naleving van de Warmtewet?
Waar vind ik meer informatie over de Warmtewet?
Wie valt er onder de Warmtewet?
Wanneer is de Warmtewet in werking getreden?
Wat is het doel van de Warmtewet?
Hoe wordt het prijsplafond verrekend?
Zijn jullie kosten niet veel lager en is het daarom niet oneerlijk mee te gaan met de gasprijs?
Hoe is het tarief dat ik betaal opgebouwd?
Als de gastarieven gedurende 2023 stijgen of dalen, wijzigen jullie tarieven dan ook tussentijds?
Waarom stijgen de prijzen van warmte als ook de gasprijs stijgt?
Waarom zijn de warmtetarieven gekoppeld aan de gasprijs?
Wat houdt het prijsplafond in?
Hoe is mijn tarief opgebouwd?
Wanneer wijzigt Cogas de tarieven voor warmte?