Meer weten?

Wat is het doel van de Warmtewet?
Wie houdt toezicht op de naleving van de Warmtewet?